Vesti

Aktivnosti javnog preduzeća u 2017. godini

,

25.01.2018

Radovi na obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije

"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica je krajem aprila otpočelo sa obeležavanjem horizontalne saobraćajne signalizacije. Ove godine je veći akcenat dat na obeležavanju hladnom plastikom koja je otpornija na hemijske i mehaničke uticaje, čime se postiže veća trajnost i bolja uočljivost. Radovi na prometnim saobraćajnicama se vrše isključivo u periodu smanjenog intenziteta saobraćaja, odnosno u periodu od 23 do 6 časova, kako se ne bi ugrožavala bezbednost saobraćaja i stvarali zastoji na raskrsnicama.

15.05.2017

Božićne jelke

Kao i predhodnih godina, i ove će se u centru grada postaviti velika stabla jelki i okititi. Za ovu namenu se tradicionalno koriste stabla koja smetaju građanima i koja bi svakako bila posečena. Stoga i ove godine pozivamo građane koji imaju u svojim dvorištima, vikendicama ili drugim privatnim površinama stablo jelke, smrče, duglazije, bora ili nekog drugog adekvatnog četinara koji im smeta, narušava objekat ili exterijer, da ga poklone Gradu. Ta stabla će povodom predstojećih blagdana biti stručno posečena, postavljena i okićena u centru grada. Građani mogu da se jave na brojeve: 666 349 ili 666 378 Direkcija za izgradnju Grada, meilom: vladimir.dulic@sudirekcija.rs ili lično, na adresu Trg Republike 16.

09.11.2016

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI DEČJIH IGRALIŠTA

Radovi na dečjim igralištima su započeti u septembru 2016.godine. Očekuje se završetak u toku ove nedelje.

08.11.2016

Aktuelni radovi u ulici Age Mamužića

U toku su radovi u ulici Age Mamužića:

02.11.2016

Plan jesenje akcije čišćenja i uređenja Grada Subotice za 2016. godinu

Jesenja akcija čišćenja i uređenja Grada: odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz vangradskih mesnih zajednica;odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz gradskih mesnih zajednica. DETALJAN PLAN SE NALAZI U PRILOGU (PDF)Dana: 22.09.2016.

06.10.2016

Zamena autobuskih stajališta na teritoriji Grada

JP Direkcija za izgradnju grada Subotice raspisala je postupak javne nabavke, te izvršila izbor izvođača radova na zameni autobuskih stajališta - nadstrešnica gradskog prevoza, na mestima sa najvećom frekvencijom putnika, saglasno prioritetima preduzeća "Subotica-trans", za 10 gradskih i 10 prigradskih stajališta, odnosno lokacija.

27.07.2016

Izgradnja novih ulica na teritoriji grada Subotica

JP „Direkcija za izgradnju grada Subotica“ je sklopila Ugovor sa Kompanijom "Vojput" AD za izgradnju novih ulica  na teritoriji grada Subotica:

26.05.2016

Sanacija zemljanih puteva

JP „Direkcija za izgradnju grada Subotica“ je sklopila ugovor sa "PTP Dubrava" d.o.o. iz Bajmoka za sanacija zemljanih puteva na teritoriji grada Subotica.  U okviru ovog ugovora radiće se sledeće ulice:

26.05.2016

Radovi na održavanju putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda26.05.2016

Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije

JP „Direkcija za izgradnju grada Subotica“ je sklopila ugovor  sa "Paleta kolor" Novi Sad izradu horizontalne saobraćajne signalizacije na teritoriji Grada Subotica i prigradskim mesnim zajednicama.

26.05.2016

Planske popravke kolovoza i biciklističkih staza

JP „Direkcija za izgradnju grada Subotica“ je sklopila ugovor  sa Kompanijom "Vojput" AD  za planske popravke kolovoza i biciklističkih staza.

26.05.2016

Plan prolećne akcije čišćenja i uređenja grada Subotice za 2016. godinu

Plan sadrži sledeće aktivnosti:

17.03.2016

Promena natpisa na autobuskim stajalištima

      JP Direkcija za izgradnju grada će pristupiti promeni do sada postavljenih naziva na autobuskim stajalištima, na osnovu naloga Gradonačelnika, imajući u vidu propise i statut Grada Subotice, koji određuje jezike u službenuj upotrebi. Nazivi će se menjati sukcesivno po dobijanju podataka iz JP “Subotica-trans”.

05.12.2015

Uklanjanje objekta nekadašnjeg javnog wc-a u ulici Matija Gupca

       U sklopu izvođenja radova na rušenju i uklanjanju gradskih objekata po inspekcijskim nalozima, JP. Direkcija za izgradnju grada Subotice je izvšila uklanjanje i objekta nekadašnjeg javnog wc-a u ulici Matije Gupca.

30.11.2015

Od ponedeljka 23. 11. 2015. godine počinje I. faza radova na rekonstrukciji javnih površina

       Od ponedeljka 23. 11. 2015. godine počinje I. faza radova na rekonstrukciji javnih površina - trotoara (asfaltne površine). Ova faza radova obuhvata površine oko Gradse kuće.

20.11.2015

Završavaju se radovi na izgradnji kolovoza u ulici Laze Lazarevića

      Dana 18. 11. 2015. godine izvode završni radovi na izgradnji kolovoza u ulici Laze Lazarecića, od ulice Paje Marganovića do Somborske pruge. 

18.11.2015

Božićne jelke

      Kao i predhodnih godina, i ove će se u centru grada postaviti velika stabla jelki i okititi. Za ovu namenu se tradicionalno koriste stabla koja smetaju građanima i koja bi svakako bila posečena. Stoga i ove godine pozivamo građane koji imaju u svojim dvorištima, vikendicama ili drugim privatnim površinama stablo jelke, smrče, duglazije, bora ili nekog drugog adekvatnog četinara koji im smeta, narušava objekat ili exterijer, da ga poklone Gradu. Ta stabla će biti stručno posečena, postavljena i okićena u centru grada povodom predstojećih blagdana. Građani mogu da se jave na broj 666 349 ili 666 378 Direkcija za izgradnju Grada, ili lično na adresu Trg Republike 16.

18.11.2015

Pokušaj otuđenja autobuske nadstrešnice

    Dana 05.11.2015. godine , u poslepodnevnim satima došlo je do fizičkog oštećenja (uzrok je još uvek nepoznat), novog autobuskog stajališta u blizini Nove opštine u Subotici. Ubrzo nakon toga prijavljeno je da fizička lica pokušavaju da odovoje i otuđe delove nadstrešnice. Momentalnom reakcijom Direkcije za izgradnja grada Subotica, ova krađa je sprečena.

06.11.2015

Radova na horizontalnom obeležavanju pešačkih prelaza u zoni kružnih tokova gradu Subotici

      Dinamika izvodjenja radova na horizontalnom obeležavanju pešačkih prelaza hladnom plastikom u zoni kružnih tokova u Gradu Subotici.

29.10.2015

Direkcija za izgradnju grada Subotica započinje radove na sanaciji Doma kulture u Novom Žedniku

        U okviru prve faze sanacije objekta se izvode radovi na zameni kompletnog dotrajalog krova objekta (zamena krovnog pokrivača na celoj površini, zamena kompletne krovne konstrukcije na starom delu objekta, te delimična zamena rožnjače na novijem delu zgrade). Umesto postojeće tegole na novom delu postavlja se trapezasti lim, a na starom delu se postavljaju crepovi, prema postojećem stanju. Radovi se izvode na površini od 1200 kvadratnih metara krova. Sa starog dela Doma kulture skida se opšav strehe od azbest-cementnih ploča, radi zdravstvene bezbednosti ljudi i zamena istog se vrši sa cementnim pločama, koje su zdravstveno bezbedne.

28.10.2015

Direkcija za izgradnju grada Subotica započinje radove na sanaciji objekta Trokadero u Aleksandrovu

       U okviru prve faze sanacije ovog objekta se izvode radovi na demontaži krovne konstrukcije, izradi nove konstrukcije i postavljanju krovnog pokrivača, te radovi zamene dotrajalog spuštenog stropa objekta. Radi se o 480 kvadratnih metara krova. Takođe se izvode pripadajući izolaterski radovi, kao i radovi na zameni dela stolarije zgrade.

28.10.2015

Počinje rekonstrukcija ulice Age Mamužića

    Počinju radovi na rekonstruciji saobraćajnice u ulici Age Mamužića. Radovi će se završiti najkasnije do 31.decembra, a izvođač je PTP "Dubrava" iz Bajmoka., saopšteno je iz Direkcije za izgradnju grada.

15.10.2015

Jesenja akcija čišćenja grada

    U okviru jesenjeg komunalnog uređenja gradskih i prigradskih mesnih zajednica, 1. oktobra 2015. godine počinje Jesenja akcija čišćenja i uređenja grada.

25.09.2015

Radovi na postavljanju spomenika Sveto Trojstvo

    Danas, 23. septembra, započeti su radovi na vraćanju restauriranog spomenika – skulpture Svetog Trojstva na prvobitnu lokaciju. Radove na transportu restauriranih delova spomenika, kao i njihovu montažu, u ime grada sprovodi JP „Direkcija za izgradnju grada Subotica”. Izvođač radova je firma „Javornik” iz Subotice.

23.09.2015

Izgradnja kružnog toka na raskrsnici ulica 51. Divizije i Majšanski put u Subotici

    U toku su radovi na izgradnji saobraćajnice kružnog toka na raskrsnici ulica 51. Divizije i Majšanski put u Subotici. Ove radove u ime Grada vodi i koordinira JP “Direkcija za izgradnju grada Subotica”. Predmetna raskrsnica je u prethodnom periodu bila označena kao kritična, što je zahtevalo izmenu režima saobraćaja.

22.09.2015

Zgrada Berze rada - radovi na sanaciji krova zgrade

    U toku su završni radovi na sanaciji krova zgrade Berze rada u Subotici.

18.09.2015

Zamena autobuskih stajališta na teritoriji Grada

    Grad Subotica, putem JP "Direkcija za izgradnju grada Subotica", sprovodi radove koji su predviđeni za ovu godinu, na zameni autobuskih stajališta na teritoriji grada.Radove izvodi preduzeće “Petromont” iz Novog Sada. Ugovorena vrednost radova iznosi 6,5 miliona dinara. Rok za izvođenje radova je 90 dana i očekuje se da svi budu okončani do sredine oktobra.

18.09.2015

Radovi na sanaciji fasade zgrade Sokolskog doma

    U toku je izvođenje radova na sanaciji zgrade Sokolskog doma u Subotici.

16.09.2015

P O Z I V za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje pokretnih stvari

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada subotice", Trg Republike 16, Suboticaobjavljuje P O Z I Vza prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje pokretnih stvari 1. Naziv prodavca: Javno preduzeće "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" Trg Republike 16, 24000 Subotica, matični broj: 20064030, PIB: 103967584.

03.09.2015

OBAVEŠTENJE

Zbog  potrebe asfaltiranja dela ulice Proletrskih brigada, u delu od ulice Zorkine do ulice Sutjeske,   zatvaranje  predmetne ulice za saobraćaj bi će dana 29.08.2015 u periodu od 06.00-18.00 časova.

26.08.2015

ZGRADA BERZE - RADOVI NA SANACIJI KROVA ZGRADE

U ponedeljak 17.08.2015. godine počinju radovi na dotrajalom krovu zgrade Berze u Subotici.Ukupno se sanira 505 m2 krovne konstrukcije i krovopokrivača. Umesto dotrajalog salonita biće postavljen trapezasti čelični lim. Građevinske radove na sanaciji krovne konstrukcije izvodi Ekspres - servis d.o.o. iz Subotice.

16.08.2015

Svi semafori u gradu dobijaju „TREPĆUĆE ZELENO SVETLO“

U narednom periodu  JP „Direkcija za izgradnju grada Subotice“ vršiće  aktiviranje opcije „TREPĆUĆE ZELENO SVETLO“  na semaforima, po sledećem vremenskom i prostornom  rasporedu: 

12.08.2015

ZAMENA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA NA TERITORIJI GRADA - 2015

Direkcija za izgradnju grada Subotica započela je radove, koji su predviđeni za ovu godinu, na zameni autobuskih stajališta na teritoriji grada. Radove izvodi preduzeće “Petromont” iz Novog Sada. Započelo se sa izradom temelja, nakon čega sledi montaža samih nadstrešnica.

19.07.2015

Opcija "trepćuće zeleno" na raskrsnicama

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST O AKTIVIRANJU OPCIJE    „TREPĆUĆE ZELENO" U RASKRSNICAMA REGULISANIM SVETLOSNOM SIGNALIZACIJOMNa osnovu preporuke Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Subotice, JP „ Direkcija za izgradnju grada Subotice „ donosi odluku za izvršno aktiviranje opcije „ Trepćuće zeleno „ sa početkom, po sledećem vremenskom i prostornom rasporedu , izvođenja radova i stavljanja u funkciju.1. Dana 20.05 2015.godine potrebni radovi izvršiti će se na raskrsnicama:Beogradski put - Aksentija MarodićaBeogradski put - Medicinska školaBeogradski put - IzvorskaBeogradski put - Bajnatska Beogradski put - Nada DimićBeogradski put - Blaška Rajića Beogradski put - Kumičićeva2. Dana 21.05 2015.godine potrebni radovi izvršiti će se na raskrsnicama:Maksima Gorkog - ZagrebačkaMaksima Gorkog - HarambašićevaMaksima Gorkog - Matije GupcaMaksima Gorkog - ŠtrosmajerovaMaksima Gorkog - Braće RadićMaksima Gorkog - Senćanski put3. Dana 22.05 2015.godine potrebni radovi izvršiti će se na raskrsnicama:Segedinski put - Pap PalaSegedinski put - Ante Parčetića Segedinski put - Kizur IštvanaSegedinski put - Bože ŠarčevićaSegedinski put - Đorđa NatoševićaSegedinski put - Partizanskih bazaSegedinski put - Magnetna polja4. Dana 25.05 2015.godine potrebni radovi izvršiti će se na raskrsnicama:Horgoški put - Jožefa HegedišaHorgoški put - glavni ulaz parka na PalićuHorgoški put - Splitska AlejaHorgoški put - Kanjiški putMole se svi učesnici u saobraćaju da na navedenim raskrsnicama u danima izvođenja radova usklade svoje kretanje sa uslovima, a potom i obrate pažnju na aktiviranu opciju „ Trepćuće Zeleno „.

13.05.2015

Obaveštenje za građane o privremenom zatvaranju ul. Zrinskog i Frankopana u Subotici za saobraćaj

OBAVEŠTENJE  ZA  GRAĐANE Obaveštavaju se građani o privremenom zatvaranju za saobraćaj ulice Zrinskog i Frankopana u Subotici zbog izvođenja radova.Zatvaranje ulice Zrinskog i Frankopana u Subotici , planirano je za period od 06,00 do 18,00 časova dana 12.05 2015.godine. Ova ulica biće zatvorena u delu od ulice Sep Ferenca do ulice Gorenjska (Sekereš Lasla).U naznačenom periodu izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza ulice Zrinskog i Frankopana i izvodiće ih Kompanija „ Vojput „ a.d. iz Subotice iz programa održavanja.Prije početka radova , zatvaranje za saobraćaj ulice Zrinskog i Frankopana biće propisno obeležano odgovarajućom vertikalnom saobraćajnom signalizacijom.Mole se građani da u navedenom periodu koriste, druge, alternativne saobraćajnice.

08.05.2015

O G L A S za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje putničkog vozila

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada subotice", Trg Republike 16, Suboticaobjavljuje O G L A Sza prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje putničkog vozila 1. Naziv prodavca: Javno preduzeće "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" Trg Republike 16, 24000 Subotica, matični broj: 20064030, PIB: 103967584.  2.  Predmet prikupljanja pismenih ponuda je otuđenje polovnog putničkog vozila marke Škoda SuperB Classic 2,5 TDI, registarske oznake SU 045-IG, proizvedeno 2005. godine, u vlasništvu JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice". 3. Početna cena iznosi 50.000,00 (slovima:pedesethiljada) dinara bez PDV-a. 4. Rok plaćanja: Najpovoljniji ponuđač je dužan da isplati kupoprodajnu cenu u roku od 15 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju.

07.05.2015

Tok izgradnje Narodnog Pozorišta na dan 28.04.2015

Tok izgradnje Narodnog Pozorista na dan 28.04.2015

28.04.2015

U TOKU SU RADOVI NA SEZONSKOM ODRŽAVANJU SAOBRAĆAJNICA I PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE

                JP Direkcija za izgradnju grada Subotice  počela je sa radovima na sezonskom održavanju horizontalne signalizacije u naselju Palić, a nakon toga na teritoriji grada i prigradskim naseljima.

23.04.2015

Tok izgradnje Narodnog Pozorišta na dan 22.04.2015.

Tok izgradnje Narodnog Pozorista  na dan 22.04.2015.

22.04.2015

OGLAS za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje pokretnih stvari

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada subotice", Trg Republike 16, Suboticaobjavljuje P O Z I Vza prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje pokretnih stvari 1. Naziv prodavca: Javno preduzeće "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" Trg Republike 16, 24000 Subotica, matični broj: 20064030, PIB: 103967584.

30.03.2015

Otvaranje izložbe konkursnih radova uređenja centra

 OBAVEŠTENJE

09.01.2015

Aktivnosti zimske službe u 2014. godini

            Provejavanje snega, a potom i obilnije snežne padavine koje su započele  u nedelju 28.12 2014.godine oko 08,30 časova i trajale sve do ranih jutarnjih sati , u ponedeljak 29.12 2014.godine, u potpunosti , normalnim , planskim  funkcionisanjem  Zimske službe su sanirane, i sve saobraćajnice kao i biciklističke i pešačke staze  sve vreme su bile prohodne , a od jutarnjih sati  29.12 2014.godine i potpuno očišćene i bezbedne za saobraćaj vozila i kretanje pešaka.

31.12.2014

Obaveštenja i osnovne informacije o radu zimske službe

                Grad Subotica je JP Direkcija za izgradnju  grada Subotice poverio organizaciju rada zimske službe za period  15.11 2014. do  31.12 2014.godine (objavljen na sajtu Direkcije u delu Planovi i programi ) i za period  od 01.01 2015. do 15.03 2015. godine (plan se dopunjava i proširuje),  koji se realizuje od strane JKP Čistoća i zelenilo iz Subotice.

29.12.2014

Srećnu Novu godinu i Božićne praznike želi Vam JP Direkcija za izgradnju grada Subotice

   

24.12.2014

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

                Obaveštenje građanima o radnom vremenu JP „Direkcija za izgradnju grada Subotice„ za vreme božićnih praznika  po preporuci Gradske uprave Grada Subotice.

23.12.2014

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

           Zakon o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009-ispr., 61/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US i 98/2013-odluka US) značajno je izmenjen i dopunjen Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 132/2014 – dalje: izmene i dopune Zakona), koji je donet 9. decembra 2014. godine, stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, tj. 16. decembra 2014. godine.

22.12.2014

ZAVRŠENI SU RADOVI NA IZGRADNJI I SANACIJI SAOBRAĆAJNICA U SUBOTICI I PRIGRADSKIM NASELJIMA

                Kako je to Ugovorom , između  JP Direkcija za izgradnju grada Subotice i  „Komgrad„ ad iz Subotice i „Teikom„ doo iz Beograda predviđeno, u okviru zadatog roka, završeni su radovi na izgradnji i sanaciji saobraćajnica u Subotici i prigradskim naseljima.

27.11.2014

Počeli su radovi na rekonstrukciji ulice Rade Končar u Bajmoku

               Ove nedelje, od izvođača  Kompanija  „ Voj put „ doo  iz Subotice, počeli su radovi na rekonstrukciji  ulice Rade Končara u Bajmoku.

26.11.2014

Završni radovi u ulici Grožđa u Subotici

                U toku su završni radovi asfaltiranja, polaganje nosećeg sloja asfalta  u ulici Grožđa u Subotici.

26.11.2014

Završena je rekonstrukcija objekta stare škole u MZ Kelebija

                Tokom prošle nedelje u potpunosti  je završena rekonstrukcija objekta stare škole u MZ Kelebija, u ulici  Veljka  Vlahovića.

26.11.2014

POČELI SU RADOVI NA OREZIVANJU STABALA PLATANA U ALEJI MARŠALA TITA U SUBOTICI

              Postupajući po Rešenju Sekretarijata za inspekcijsko nadzorne poslove  Gradske uprave  kojim je naloženo orezivanje trulih grana na stablima platana u Aleji Maršala Tita,  JP “ Direkcija za izgradnju grada Subotice “ je ovaj nalog prosledila  JKP “ Čistoća I zelenilo “.

25.11.2014

RADOVI NA POSTAVLJANJU TARTAN PODLOGA U DUDOVOJ ŠUMI

U predhodnom periodu tokom korišćenja sprava za rekreaciju i vežbanje koje su postavljene  u Dudovoj šumi u Subotici, ukazala se potreba da se ispod istih, prostor ispod sprave gde se  boravi u toku izvođenja vežbi, postavi Tartan podloga koja omogućava bolje i udobnije vežbanje.

25.11.2014

Počinju radovi na spuštanju u zemlju elektrovodova u ulici Zrinjskog I Frankopana u Subotici

            Kao predhodni radovi, za buduće proširenje ulice  Zrinjskog I Frankopana u Subotici, počinju radovi na spuštanju  vazdušne linije elektrovodova koji će se polagati u zemlju.  Elektrovodovi se spuštaju u zemlju u delu ulice Zrinjskog I Frankopana od ulice Praške do ulice Sekereš Lasla ( bivša Gorenjska ). U okviru ovih poslova postaviće se instalacija za buduću javnu rasvetu.

20.10.2014

Počinju radovi na izgradnji i sanaciji saobraćajnica sa signalizacijom u Subotici

            U ponedeljak, 20.10 2014.godine, počinju radovi  po Ugovoru iz oblasti niskogradnje na izgradnji i sanaciji saobraćajnica sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u Subotici, i prigradskim naseljima

20.10.2014

objavljen konkurs za urban.-arhitekt. reš. uređenja stamb.-posl. bloka centra SU

Objavljen je

30.09.2014

Objavljen konkurs za idejno urb.-arhitet. rešenje uređ. trgova i ulica centra Subotice

Objavljen je

30.09.2014

U toku je sanacija i zamena nadstrešnica (pečurki) na autobuskim stajalištima u gradu i prig.naselj.

            Sanacija  i zamena dotrajalih nadstrešnica  na autobuskim stajalištima započela je u četvrtak 04.09 2014. godine betoniranjem temeljnih stopa na autobuskim stajalištima u gradu. Betoniranje će se obaviti na ukupno 10 pozicija i u zavisnosti od vremenskih prilika završetak ovog dela sanacije planira se do 10.09 2014. godine. Potom se prelazi na sanaciju temeljnih stopa na autobuskim stajalištima u prigradskim naseljima (ukupno 10 pozicija) gde je rok završetka oko 15.09 2014.godine. Nakon ovog perioda počinje montiranje novih  (menjaju se postojeće koje su oštećene) nadstrešnica  sa rokom do kraja septembra ove godine, naravno, ako budu povoljne vremenske prilike.

05.09.2014

U toku je rekonstrukcija dečijeg igrališta u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada kod Franjevačke crkve

            Rekonstrukcija dečijeg igrališta u Subotici, "Maxi", na lokaciji Trg Cara Jovana Nenada u parku ispred Franjevačke crkve započela je 01.09.2014. godine i predviđeno je da traje najkasnije do 20. septembra ove godine.

04.09.2014

Obaveštenje o zatvaranju ulice Đure Đaković u delu između ulice Maksima Gorkog i Parka Rajhl Ferenca

            Zbog izvođenja radova na zameni postojećeg usporivača saobraćaja (ležeći policajac) u ulici Đure Đaković  u delu pešačkog prelaza  ka ulici Korzo u Subotici, ulica Đure Đaković u delu između raskrs-nice ulica Maksima Gorkog i Senćanski i Segedinski put  do ulice Park Rajhl Ferenca  biće zatvorena za saobraćaj dana 08.09 2014.godine (ponedeljak)  od 06,00 do 18,00 časova.

02.09.2014

Obnovljeno je obeležavanje horizontalne i vertikalne signalizacije u zonama škola

            Na svim pristupnim saobraćanicama koje prolaze u zonama osnovnih škola u gradu i prigradskim naseljima izvršeno je obeležavanje horizontalne signalizacije kao i dopuna ili zamena oštećene vertikalne signalizacije u periodu neposredno pre početka nove školske  2014/2015.godine.

01.09.2014

Obaveštenje svim učesnicima u saobraćaju koji koriste ulicu Aleja Maršala Tita

            JP „ Direkcija za izgradnju grada Subotice „ privremeno će ukloniti usporivače saobraćaja "ležeće policajce"  ( u oba pravca ) u ulici Aleja Maršala Tita u Subotici. Demontaža će se izvršiti u  toku prepodnevnih sati  u  subotu  30.08 i isti će biti vraćeni  u prvobitno stanje u toku dana 01.09 2014.godine, ponedeljak.

25.08.2014

Usporivači saobraćaja u Teslinoj ulici

    Upozoravamo  sve  učesnike u saobraćaju koji prolaze Teslinom ulicom u Subotici, da je postavljena nova horizontalna saobraćajna  signalizacija u vidu usporivača saobraćaja.

20.08.2014

OŠTEĆENJA NA USPORIVAČU SAOBRAĆAJA "LEŽEĆI POLICAJAC", KOJA ZAHTEVAJU HITNU POPRAVKU

      Krajem jula, a najviše u drugoj nedelji  avgusta ove godine, na usporivaču saobraćaja "ležećem policajcu" koji je podloga pešačkog prelaza u ulici Đure Đaković ka ulici Korzo,  pojavila su se oštećenja u vidu ispadanja  elemenata od tvrde plastike od kojih je ovaj usporivača sastavljen.

15.08.2014

REKONSTRUKCIJA OSVETLJENJA NA STILSKIM KANDELABERIMA

                U delu ulice Korzo između Trga Slobode do ulice Đure Đaković,  dana 25. i 26. 07. 2014. godine izvršena  je  zamena  tj. rekonstrukcija stilske  svetiljke "SUBOTICA 1" , koja se nalazi na stilskim kandelaberima  postavljenim u delu ulice Korzo. Rekonstruisane su ukupno 23 stilske svetiljke tipa SUBOTICA 1  zamenom  postojećih protektora i sijalica.

06.08.2014

Nevreme praćeno obilnim padavinama i jakim vetrom, srećom bez ozbiljnijih posledica

     Nevreme  praćeno  obilnim   padavinama  i  jakim  vetrom   zahvatilo je juče  oko  22,00 časova Suboticu  sa  okolinom,  srećom bez ozbiljnijih posledica.

31.07.2014

Kompanija „VOJPUT„ AD Subotica u okviru ugovorenog roka završila asfaltiranja kolovoza u šest ulica

                Kompanija  „ VOJPUT „ AD Subotica je u skladu sa Ugovorom, od 27.05 2014.godine, sa JP „ Direkcija za izgradnju grada Subotice „ o izvođenju radova iz oblasti niskogradnje na izgradnji, rekonstrukciji i revitalizaciji saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u Subotici, saglasno projektu i ostaloj tehničkoj dokumentacioji  u potpunosti izvršila radove na više lokacija u gradu i okolini.

24.07.2014

IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA U RASKRSNICI ULICE MAKSIMA GORKOG, BEOGRADSKOG PUTA I ROMANIJSKE U SUBOTICI

                Menja se režim saobraćaja u raskrsnici Maksima Gorkog, Beogradski put i Romanijska ulica. Zabranjuje se skretanje  levo  iz Romanijske ulice u pravcu ulice Maksima Gorkog ka centru grada   (Romanijska ulica je jednosmerna , sa pravcem od Somborskog puta ka raskrsnici sa ulicana Maksima Gorkog i Beogradski put ).

17.07.2014

NOVA TEHNOLOGIJA HORIZONTALNOG OBELEŽAVANJA SAOBRAĆAJNICA U SUBOTICI

                Od sredine juna 2014.godine, na više pozicija u gradu, primenjuje se nova tehnologija horizontalnog obeležavanja saobraćajnica.

15.07.2014

POČINJE PRIMENA IZMENJENOG REŽIMA SAOBRAĆAJA NA RASKRSNICI BOSE MILIĆEVIĆ I MAKSIMA GORKOG

   U skladu sa predhodno najavljenom promenom režima saobraćaja u Subotici, obaveštavamo građane, sve učesnike u saobraćaju, da od  09.07 2014.godine ( sreda ) počinje primena novog režima  saobraćaja na raskrsnici  ulica Bose Milićević i Maksima Gorkog .                                                               

08.07.2014

Vanredno orezivanje stabala na Mlečnoj pijaci

Tokom junskih kiša i olujnih vetrova stabla američkog koprivića – gelegunja koja se nalaze u centralnom delu Mlečne pijace su pretrpela značajnu štetu. Naime, vetrovi su otkinuli nekoliko velikih grana, a jedno se stablo opasno nakrivilo i puklo. Na sreću nije pričinjena veća materijalna šteta, niti je iko povređen.

02.07.2014

VRAĆANJE STANDARDNOG REŽIMA SAOBRAĆAJA NAKON POPRAVKE DRŽAVNOG PUTA M-24

Radi funkcionalnosti u odvijanju sabraćaja, JP ”Direkcija za Izgradnju Grada Subotice” je privremeno ukinula zabranu saobraćaja kamionima preko 7,5 t u ulici MAKSIMA GORKOG od Zagrebačke ulice do Hotela “PATRIJA” ,  za veme izvođenja radova na popravci državnog puta M-24 (D.P. IIB reda, broj 300), na deonici od Bajnatske ulice u Subotici do Petlje “ISTOK”. Radove je izvela kompanija VOJPUT a.d. Subotica.

26.06.2014

OBELEŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA RASKRSNICI ULICA MAKSIMA GORKOG i BEOGRADSKI PUT

JP Direkcija za izgradnju grada Subotice je, u okviru izvođenja radova na horizontalnom obeležavanju saobraćajnica u gradu, izvela radove na signalizacionom obeležavanju raskrsnice ulica Beogradski put i ulica Maksima Gorkog (pravac ulice Maksima Gorkog), savremenom tehnologijom -  hladnom, debeloslojnom plastikom (aglomerat postupak). Ove godine radovi su izvedeni ogledno i ukoliko se tehnologija pokaže efikasnom i ekonomičnom, njena primena će u narednom period biti deo standardnog postupka prilikom izvođenja radova na obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije.

24.06.2014

Radovi na sanaciji poslovnih prostora u ulici Vladimira Nazora broj 3 u Subotici

U toku je sanacija temelja i međuspratne konstrukcije iznad podruma objekta u ulici Vladimira Nazora broj 3. U prizemlju ovog objekta smešteni su poslovni lokali u vlasništvu Grada.

23.06.2014

Novi režim saobraćaja na raskrsnici ulica Bose Milićević i Maksima Gorkog

Obaveštavamo građane da se 09.07.2014. godine menja režim saobraćaja na raskrsnici ulica Bose Milićević i Maksima Gorkog u Subotici. Uvodi se zabrana skretanja vozila iz ulice Bose Milićević, levo prema naselju Palić. Obavezan smer će, prema ovom režimu, biti desno iz Bose Milićević.

20.06.2014

Skupština grada Subotica usvojila Rešenje o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o statusnoj promeni

Skupština grada Subotica danas je usvojila Rešenje o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o statusnoj promeni pripajanja Javnog preduzeća Zavod za urbanizam, Javnom preduzeću Direkcija za izgradnju grada Subotice.

16.06.2014

Zamena autobuskih stajališta na teritoriji grada

U skladu sa izvršenjem programa za 2014. godinu, Direkcija za izgradnju grada Subotice raspisala je javnu nabavku za izbor izvođača radova na zameni autobuskih stajališta – nadstrešnica gradskog prevoza, na mestima sa najvećom frekvencijom putnika, saglasno prioritetima preduzeća “Subotica-trans”,  za 10 gradskih i 10 prigradskih stajališta, odnosno lokacija. 

08.06.2014

Delimično zatvaranju za saobraćaj ulice - Teslina, tokom izvođenja radova na rekonstrukciji iste

Obaveštavamo javnost da će JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotica“ posredstvom izvođača -  kompanija „VOJPUT“ a.d. u periodu od 09.06.-27.07.2014 godine fazno zatvarati za saobraćaj ulicu Teslina u Subotici.

04.06.2014

Pokušaj otuđenja biste Balinta Vujkova u parku pored Gradske kuće

Početkom maja meseca Direkcija za izgradnju grada Subotica evidentirala je pokušaj odnošenja bronzanog dela spomenika, odnosno odvajanje veze između biste i postamenta Balintu Vujkovu. Ova bista je postavljena u parku pored Gradske kuće. Direkcija je 19.05. 2014 godine, izvršila postavljanje novih, antivandalski bezbednijih, ankera i vraćanje u prvobitno stanje ovog spomenika.

19.05.2014

Oštećenja i otuđenja saobraćajne infrastrukture (saobraćajni znakovi i slivne rešetke)

Za period prvih šest meseci 2014. godine popravljeno je ili zamenjeno (usled oštećenja ili otuđenja), 120 saobraćajnih znakova raznih tipova na većem broju lokacija u gradu i prigradskim naseljima. Skoro duplo više nego prošle godine kada je u istom periodu otuđeno 70 znakova.

17.05.2014