javne nabavke


Prethodno obaveštenje za uslugu održavanja javne rasvete i semafora
Objavljeno: 14.01.2015

Datum otvaranja: 14.01.2015Prethodno obaveštenje za uslugu održavanja javne rasvete i semafora

Prethodno obaveštenje za uslugu održavanja javne rasvete i semafora