javne nabavke


Konkursna dokumentacija II-2/3-404-1-59/2015

Odluka o dodeli ugovora II-02/3-404-1-59/2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka O Izmeni Ugovora O Javnoj Nabavci ANEX

Odluka o izmeni ugovora

3. Odluka o izmeni ugovora

4. Odluka o izmeni ugovora
Objavljeno: 28.08.2015

Datum otvaranja: 10.09.2015JNVV II-02/3-404-1-59/2015 RADOVI NA TRANSPORTU I POSTAVLJANJU SPOMENIKA „SVETO TROJSTVO"

KONKURSNA DOKUMENTACIJA U PREGOVARACKOM POSTUPKU SA OBJAVLJIVANJEM
POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA „RADOVI NA TRANSPORTU I POSTAVLJANJU
SPOMENIKA „SVETO TROJSTVO""