Vesti

ĐURE ĐAKOVIĆ

U toku su radovi na revitalizaciji zelenih površina između pešačko-biciklističke staze i saobraćajnice u ulici Đure Đaković u Subotici između ulica Zmaj Jovina i Trg Rajhl Ferenca.

 

Radovi se izvode po Ugovoru za Revitalizaciju i sanaciju kolovoza i biciklističkih staza ( partija 1 ) od 04.06 2013.godine zaključen između Direkcije za izgradnju grada Subotice i Kompanije „ Vojput „ iz Subotice čija je vrednost 2.680.000,00 dinara.

U toku je zamena tla zelenih površina ( iskop i odnošenje zemlje, nanošenje i sabijanje sloja tucanika, postavljanje plastičnih raster kocki i drugi neophodni radovi ). Površina na kojoj se izvode radovi je oko 900 m2.

Radovi će biti okončani do kraja Jula 2013.godine. Na ovako uređenu podlogu JKP „ Čistoća i zelenilo“ će naneti, i rastere popuniti slojen zemlje, i izvršiti ozelenjavanje istih.

 


29.07.2013