Vesti

PUTNA INFRASTRUKTURA

Javna nabavka velike vrednosti JN 218-11/13 – Nabavka radova, izgradnja, rekonstrukcija i revitalizacija saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom sa procenjenom vrednošću od 130.000.000,00 dinara ( stotridesetmilionadinara )je u prvom delu okončana 17.07 2013. godine u 12,oo časova otvaranjem pristiglih ponuda.

 

Pristigle su ponude dva ponuđača : Grupa ponuđača – „ Energo Mak Systen „ doo Novi Sad, „ Ratko Mitrović – Niskogradnja „ doo Beograd i „ PTP Dubrava „ doo Bajmok, kao i Konzorcijum „ Vojput – Komgrad „ , Kompanija „ Vojput „ Subotica.

Komisija za sprovođenje postupka ove Javne nabavke ispred Direkcije za izgradnju grada Subotice će u Zakonom predviđenom roku izvršiti detaljan pregled pristiglih ponuda , utvrditi njihovu ispravnost, rangirati ih, a potom izveštaj dostaviti na delje postupanje kako to predviđa Zakon o Javnim nabavkama.

 


29.07.2013