Vesti

AUTOBUSKA STAJALIŠTA

U toku su pripreme za izvođenje radova po Ugovoru od 05.06 2013.godine između Direkcije za izgradnju grada Subotice i „ Petrol – Mont „ doo iz Novog Sada za sanaciju nastrešnica na autobuskim stajalištima po prioritetu u Subotici u vrednosti od 3.084.000,00 dinara.

 

Radovi će se izvoditi na lokacijama stajališta kod Nove opštine ( strana ka Paliću ), Bolnica ( beogradski put ka Aleksandrovu ), Bolnica ( strana ka centru ), Tehnička škola ( strana ka Aleksandrovu ), Partizan ( strana ka Paliću ), Partizan ( strana ka centru ), Sadecki ( strana ka centru ), Sadecki ( strana ka Kelebiji ), Škola Majšanski put ( Strana ka centru grada ) i Škola Majšanski put ( strana ka Makovoj sedmici ).

Početak radova se planira za kraj Jula 2013.godine, postavljanjem stajališta sa pripadajućom opremom ( klupe, posude za odpad i sl. ) sa rokom izvršenja od oko 5 dana.

 


29.07.2013