Vesti

REŽIM SAOBRAĆAJA PRILIKOM POPRAVKE DRŽAVNOG PUTA M-24

Kompanija VOJPUT a.d. Subotica će vršiti izvođenje radova na popravci državnog puta M-24 (D.P. IIB reda, broj 300), na deonici od Bajnatske ulice u Subotici do Petlje “ISTOK”.

Radovi će se, prema planiranoj dinamici, izvoditi u period od 26. maja do 28. juna 2014. godine.

Radi funkcionalnosti u odvijanju sabraćaja, JP ”Direkcija za Izgradnju Grada Subotice” će privremeno ukinuti zabranu saobraćaja kamionima preko 7,5 t u ulici MAKSIMA GORKOG od Zagrebačke ulice do Hotela “PATRIJA” ,  za veme izvođenja predmetnih radova na petlji “ ISTOK”.

Zahvaljujemo se građanima na razumevanju.
26.05.2014