Vesti

Program održavanja čišćenja na javnim površinama na teritoriji Grada Subotice za 2014

Program prema kome se vrši čišćenje javnih površina na teritoriji Grada Subotica za ovu godinu.

Program održavanja čišćenja na javnim površinama na teritoriji Grada Subotice za 2014 i izmena


16.05.2014