Vesti

Skupština grada Subotica usvojila Rešenje o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o statusnoj promeni

Skupština grada Subotica danas je usvojila Rešenje o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o statusnoj promeni pripajanja Javnog preduzeća Zavod za urbanizam, Javnom preduzeću Direkcija za izgradnju grada Subotice.

Ovom odlukom doći će do spajanja dva javna preduzeća, koja su kao zasebni pravni subjekti poslovali od početka jula 2005. godine.

Razlozi za ovo spajanje su pre svega vezani za racionalnost i ekonomičnost poslovanja.


16.06.2014