Vesti

NOVA TEHNOLOGIJA HORIZONTALNOG OBELEŽAVANJA SAOBRAĆAJNICA U SUBOTICI

                Od sredine juna 2014.godine, na više pozicija u gradu, primenjuje se nova tehnologija horizontalnog obeležavanja saobraćajnica.

                U toku predhodnog meseca započelo je horizontalno obeležavanje saobraćajnica novom tehnologijom – hladna plastika. Postavljaju se horizontalni usporivači saobraćaja u vidu zvučno – vibrirajućih traka, sa dvostrukom funkcijom, zvuk i vibracija, sa ciljem povećanja bezbednosti  posebno u zoni  raskrsnica koje su se pokazale kao kritične, a na kojima je do sada regulacija bila putem  vertikalne saobraćajne signalizacije.

                Zvučno – vibraciona traka je dobra zamena za „ ležeće policajce „ , efekat je značajno bolji, negativan uticaj na vozila je minimalan, a nema troškova održavanja.

                Ovom horizontalnom signalizacijom obeležene su  raskrsnice u Subotici, Ante Parčetića i Adolfa Singera,  Ante Parčetića i Teslina, Prvomajska i Mirka Bogovića iz svih pravaca i 51. Divizije i Majšanski put iz pravca 51. Divizije.

                Radovi u okviru programa  „ Radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije „ izvode se od strane   „ Signal „ doo iz Sombora.


15.07.2014