Vesti

Kompanija „VOJPUT„ AD Subotica u okviru ugovorenog roka završila asfaltiranja kolovoza u šest ulica

                Kompanija  „ VOJPUT „ AD Subotica je u skladu sa Ugovorom, od 27.05 2014.godine, sa JP „ Direkcija za izgradnju grada Subotice „ o izvođenju radova iz oblasti niskogradnje na izgradnji, rekonstrukciji i revitalizaciji saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u Subotici, saglasno projektu i ostaloj tehničkoj dokumentacioji  u potpunosti izvršila radove na više lokacija u gradu i okolini.

                Izgradnja kolovoza u ulici Laze Lazarevića ( dužina 150m i širina 4m ) vrednost  2.717.326,65 dinara , u ulici Čilag Karolja ( dužina 90m i širina 4m ) vrednost 2.276.596,71 dinara, u ulici Nikole Tesle ( dužina 1350 m i širina od 5 do 5,5 m ) vrednost 23.444.125,59 gde su sredstva  Fonda AP Vojvodine u iznosu od 16.000.000,00 dinara, a ostalo iz budžeta grada Subotice,u ulici Beočinska ( dužina 250m i širina 4m ) vrednost 4.796.020,23 dinara, u ulici Lazara Nešića, Kelebija ( dužina 250m i širina 4m ) vrednost 3.253.547,99 dinara i  ulica Subotička, Palić ( dužina 190m i širina 4m ) vrednost 3.450.800,71 dinara. U svim ulicama urađeni su asfaltni slojevi  BNS 6 cm, a u Teslinoj ulici ABII 4 cm.

                Radovi su zapoćeti sredinom Juna  2014.godine, a vrednost radova je ukupno sa PDV-om 47.926.100,69 dinara.

                Video materijal na stranici:        http://www.sudirekcija.rs/video.php?video_id=23


24.07.2014