Vesti

OŠTEĆENJA NA USPORIVAČU SAOBRAĆAJA "LEŽEĆI POLICAJAC", KOJA ZAHTEVAJU HITNU POPRAVKU

      Krajem jula, a najviše u drugoj nedelji  avgusta ove godine, na usporivaču saobraćaja "ležećem policajcu" koji je podloga pešačkog prelaza u ulici Đure Đaković ka ulici Korzo,  pojavila su se oštećenja u vidu ispadanja  elemenata od tvrde plastike od kojih je ovaj usporivača sastavljen.

     Učestali saobraćaj teških vozila u navedenom periodu u velikoj meri doprineo je oštećenjima  na ovom prelazu, koja u predhodnom periodu nisu uočavana kada se ovom ulicom odvijao laki saobraćaj, uglavnom putničkih vozila.

     U cilju kvalitetnog i održivog rešenja na ovom pešačkom prelazu razmatra se mogućnost izgradnje usporivača uzdignutom asfaltnom podlogom, konusnih ivica, u dimenzijama  istovetnim sadašnjem, od tvrde plastike. Ovo rešenje bi bilo trajnog karaktera i ne bi zahtevalo održavanje, a funkcionalno bi u potpunosti zamenilo postojeće rešenje.

     Sredstva za ove radove-izgradnju su vrlo mala i za 2014.godinu iznose 416.600,00 dinara, a za održavanje 666.600,00 dinara i ista su i pored manjeg broja  "ležećih policajaca" u prvih sedam meseci  ove godine potrošena.


15.08.2014