Vesti

U toku je sanacija i zamena nadstrešnica (pečurki) na autobuskim stajalištima u gradu i prig.naselj.

            Sanacija  i zamena dotrajalih nadstrešnica  na autobuskim stajalištima započela je u četvrtak 04.09 2014. godine betoniranjem temeljnih stopa na autobuskim stajalištima u gradu. Betoniranje će se obaviti na ukupno 10 pozicija i u zavisnosti od vremenskih prilika završetak ovog dela sanacije planira se do 10.09 2014. godine. Potom se prelazi na sanaciju temeljnih stopa na autobuskim stajalištima u prigradskim naseljima (ukupno 10 pozicija) gde je rok završetka oko 15.09 2014.godine. Nakon ovog perioda počinje montiranje novih  (menjaju se postojeće koje su oštećene) nadstrešnica  sa rokom do kraja septembra ove godine, naravno, ako budu povoljne vremenske prilike.

            Radovi se izvode na autobuskim stajalištima u gradu :

            Lifka prema centru, Teslino prema gradu, Palić centar prema Hajdukovu, Kerska crkva prema Aleksandrovu, Partizan prema centru, Prva kasarna prema centru, Slavica prema centru, SUT prema centru, Bajski put-bunar prema centru i Aleksandrovo kod groblja prema centru.

            Radovi se izvode na autobuskim  stajalištima u prigradskim naseljima :

            Mišićevo pravac ka Subotici, Novi Žednik kod crkve pravac za Stari Žednik, Đurđin centar  pravac za Suboticu, Čantavir centar pravac za Suboticu, Mala Bosna centar pravac za Suboticu, Kelebija kod Doma pravac za Suboticu, Donji Tavankut kod škole pravac za Suboticu, Višnjevac pravac za Suboticu,Kelebija kod crkve pravac za Suboticu i Bački vinogradi  pravac za Suboticu.

            Izvođač radova je "Petrol-Mont" doo iz Novog Sada, a vrednost ugovorenih radova je 4.602.500,oo dinara bez PDV-a.


05.09.2014