Vesti

Počinju radovi na izgradnji i sanaciji saobraćajnica sa signalizacijom u Subotici

            U ponedeljak, 20.10 2014.godine, počinju radovi  po Ugovoru iz oblasti niskogradnje na izgradnji i sanaciji saobraćajnica sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u Subotici, i prigradskim naseljima

            Radove, po Ugovoru sa JP „ Direkcija za izgradnju grada Subotice,  izvodi  „ Komgrad „ AD iz Subotice i „ Teikom“ doo iz Beograda,  a vrednost radova po ovom Ugovoru uznosi  18.744.473,83 dinara sa PDV-om. Predmet radova je izgradnja i sanacija kolovoza u ulicama Petra P. Age, IV Doža, Temerinska, Idrijska, Zelena i Filipa Višnjića.

            Početak radova je u naselju Čantavir na izgradnji kolovoza u ulici IV Doža.

            Rok za završetak radova po svim Ugovorom predviđenim pozicijama je 30 radnih dana pod uslovom da vremenske prilike budu povoljne .


20.10.2014