Vesti

Završena je rekonstrukcija objekta stare škole u MZ Kelebija

                Tokom prošle nedelje u potpunosti  je završena rekonstrukcija objekta stare škole u MZ Kelebija, u ulici  Veljka  Vlahovića.

                Radovi na rekonstrukciji zgrade stare škole započeli su početkom septembra ove godine i okončani su u okviru zadatog roka za izvođenje. Izvedeni su  grubi građevinski radovi i  završni  radovi u skladu sa Projektnom dokumentacijom , a sa ciljem privođenja ovog objekta budućoj nameni.

                Rekonstruisana zgrada stare škole u budućnosti će biti  obdanište  za tri grupe dece do predškolskog uzrasta i u potpunosti će odgovarati nameni.

                Investitor ovog posla je Grad Subotica – MZ Kelebija, a izvođač je  „ Maksim gradnja „ doo iz Subotice za iznos od  7.700.000,00 dinara sa PDV-om.

                U toku je tehnički prijem radove na ovom objektu i isti će se okončati u toku nekoliko narednih dana.


26.11.2014