Vesti

ZAVRŠENI SU RADOVI NA IZGRADNJI I SANACIJI SAOBRAĆAJNICA U SUBOTICI I PRIGRADSKIM NASELJIMA

                Kako je to Ugovorom , između  JP Direkcija za izgradnju grada Subotice i  „Komgrad„ ad iz Subotice i „Teikom„ doo iz Beograda predviđeno, u okviru zadatog roka, završeni su radovi na izgradnji i sanaciji saobraćajnica u Subotici i prigradskim naseljima.

                Radovi su izvođeni u ulicama Petra  P. Age, IV Doža, Temerinska, Idrijska, Zelena i Filipa Višnjića.

                Vrednost posla je  18.744.473,83  dinara sa PDV-om.

                Više o izvođenju radova na ovim saobraćajnicama možete videti u Video  galeriji.


27.11.2014