Vesti

Direkcija za izgradnju grada Subotica započinje radove na sanaciji Doma kulture u Novom Žedniku

        U okviru prve faze sanacije objekta se izvode radovi na zameni kompletnog dotrajalog krova objekta (zamena krovnog pokrivača na celoj površini, zamena kompletne krovne konstrukcije na starom delu objekta, te delimična zamena rožnjače na novijem delu zgrade). Umesto postojeće tegole na novom delu postavlja se trapezasti lim, a na starom delu se postavljaju crepovi, prema postojećem stanju. Radovi se izvode na površini od 1200 kvadratnih metara krova. Sa starog dela Doma kulture skida se opšav strehe od azbest-cementnih ploča, radi zdravstvene bezbednosti ljudi i zamena istog se vrši sa cementnim pločama, koje su zdravstveno bezbedne.

       Radove izvodi firma Maksim gradnja iz Subotice, a investiciona vrednost ove faze radova iznosi 6.6 miliona dinara. Predviđeno je da se radovi izvedu u roku od 60 dana.

       Ukupna procenjena vrednost radova na sanaciji iznosi 50 miliona dinara.


28.10.2015