Vesti

Plan prolećne akcije čišćenja i uređenja grada Subotice za 2016. godinu

Plan sadrži sledeće aktivnosti:

Prolećna akcija čišćenja i uredjenja Grada:

- Odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz gradskih Mesnih zajednica

- Odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz vangradskih Mesnih zajednica

U sklopu prolećnog komunalnog uređenja gradskih i vangradskih mesnih zajednica JKP «Čistoća i zelenilo» postavlja kontejnere V=5 m3 za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava. Kontejneri se postavljaju na lokaciji po programu do 8 časova, a prazne se izmedju 13-15 časova i 18-20 časova.
Nakon uklanjanja kontejnera Interventna grupa JKP «Čistoća i zelenilo» vrši uređenje punktova.

U vangradskim mesnim zajednicama Čantavir, Dušanovo, Višnjevac, Đurđin, Novi Žednik i Stari Žednik sakupljanje kabastog otpada vrši se tako što građani iznose kabasti otpad ispred svojih kuća, odakle će se autosmećarem odvesti na gradsku deponiju.


Za sprovođenje Akcije u gradskim i vangradskim mesnim zajednicama odgovorno je JKP „Čistoća i Zelenilo ".
Akcija se odvija u vremenskom periodu od 21.03.2016 godone do 27.05.2016 godine, prema rasporedu koji je dat u prilogu Plana.
Operativni raspored u kojem se određuju punktovi i vreme akcije, dat je u prilogu, i sastavni je deo ovog Plana.
Stručni nadzor nad realizacijom ovog Plana čišćenja i uređenja Grada Subotice u 2015. godini sprovodiće:
1.JP Direkcija za izgradnju Grada Subotice.
2.Služba za inspekcijsko - nadzorne poslove Opštinske uprave Subotica.

Detaljan plan akcije možete videti na stranici:

http://www.sudirekcija.rs/pdf/prolecna-akcija-2016.pdf

http://www.sudirekcija.rs/plan.php

 


17.03.2016