Vesti

Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije

JP „Direkcija za izgradnju grada Subotica“ je sklopila ugovor  sa "Paleta kolor" Novi Sad izradu horizontalne saobraćajne signalizacije na teritoriji Grada Subotica i prigradskim mesnim zajednicama.

Radovi su otpočeli u aprilu i do sada je završeno obeležavanje na teritoriji MZ Palić MZ Đurđin i MZ Novi Žednik kao i raskrsnica kod hotela "Patria", ulica Braće Radić u kojoj je rađeno obeležavanje kolovoza hladnom tankoslojnom plastikom. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova radovi su obustavljeni do sticanja uslova za nastavak istih.


26.05.2016