Vesti

Radovi na obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije

"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica je krajem aprila otpočelo sa obeležavanjem horizontalne saobraćajne signalizacije. Ove godine je veći akcenat dat na obeležavanju hladnom plastikom koja je otpornija na hemijske i mehaničke uticaje, čime se postiže veća trajnost i bolja uočljivost. Radovi na prometnim saobraćajnicama se vrše isključivo u periodu smanjenog intenziteta saobraćaja, odnosno u periodu od 23 do 6 časova, kako se ne bi ugrožavala bezbednost saobraćaja i stvarali zastoji na raskrsnicama.
15.05.2017